Koněspřežná dráhaNeboli koňka byla předchůdcem dnešních železnic a elektrických tramvají. Jednalo se o vozy tažené po lehkém železnižním svršku koňským potahem. Byly budovány počátkem 19. století po celém světě. Na českém a rakouském území byla takto vybudována v roce 1825České Budějovice–Linec, první veřejná železnice na evropském kontinentě. Na území tehdejší rakouské monarchie v té době existovalo již několik soukromých koněspřežek - ve Štýrském Hradci byla koněspřežná dráha pro dopravu rudy postavena už v roce 1810. Další významnou koněspřežní železnicí na českém území byla pražsko–lánská dráha, zprovozněná v úseku Dejvice–Kladno roku 1830.

Hlavní myšlenkou bylo snížení dopravních nákladů. Kůň byl po kolejích díky snížení jízdních odporů schopen utáhnout mnohanásobně těžší náklad, než na formanském voze.

Éra koněspřežných drah ale trvala jen krátce a ještě v první polovině 19. století byly vytlačeny parostrojní železnicí. V městské dopravě se koněspřežné tramvaje uplatnily v druhé polovině 19. století, dokud nebyly nahrazeny na přelomu století tramvajemi elektrickými. Poslední tramvajová trať, kde byla v provozu animální trakce, se nacházela na Karlově mostě a zrušena byla roku 1905Vagon pro transport uhlí.


 
Zdroj: www.wikipedia.cz